Shu-Shun asukit

Shu-Shun Misty Dawn

Shu-Shun Misty Dawn

Shu-Shun Misty Dawn ”Milka” synt. 18.03.2007 suklaa, kastraattinaaras.

Keijunlilja

Keijunlilja

Keijunlilja ”Keiju” synt. 22.03.2016, kaunis, punainen naaras.

Shu-Shun Mary Jane

Shu-Shun Mary Jane

Shu-Shun Mary Jane ”Sheena” synt. 07.02.2015, suklaakilpikonna, naaras.

Beneloben Liljankukka

Beneloben Liljankukka

Beneloben Liljankukka ”Tinttu” synt.10.05.2018, kauniin värinen kilpikonna naaras.

Fernando Vielerto

Fernando Vielerto

Fernando Vielerto ”Fernando”, synt. 14.5.2018, lila kollipoika.

Shu-Shun Koh Samet

Shu-Shun Koh Samet

Shu-Shun Koh Samet, ”Lempi” synt. 23.11.2018 kilpikonna.